Brand Clinic

Du är ditt varumärke,
varken mer eller mindre

Ditt varumärke är inget annat än den uppfattning omvärlden har om ditt företag eller din produkt. Hur bristfällig eller felaktig denna bild än är, så är det likväl den som formar köparnas attityder och vägleder deras beslut. Det avgörande är inte vad du är, utan vad omvärlden tror att du är.

Brand Audit Brand KPI Från fil till filharmoni