Brand Heart®

Vikten av ett varumärkes personlighet är ofta underskattad och inkluderas normalt inte i varumärkesmätningar. Vi ser det som ett misstag av flera anledningar. Den första och mest uppenbara är att alla någorlunda starka varumärken har en personlighet, vare sig man vill eller ej. I många fall, där två eller flera varumärken funktionellt är väldigt lika, kan just personligheten vara det enda som skapar differentiering mot konkurrenterna.