Brand KPI®

Är ett eget KPI som baseras på medvetenhet och relation till ditt varumärke, vi kallar det Brand KPI®. Det är en del av vårt ramverk som enkelt kan justeras till rätt kontext för din marknad och kategori.I en alltmer snabbföränderlig omvärld och marknad har behovet av stadiga KPI både förändrats och förstärkts.