Brand Position

Modellen visar en tydlig bild av varumärkens grundläggande positioner i förhållande till varandra och du kan därmed se vem som konkurrerar med vem. Positionen baseras på 8 attribut som visar varumärkets position i 4 huvudpositioner. Love brands, Basic, Mainstream och Premium brand.