Brand Pricing

Generellt är köpare okunniga om priser, både konsumenter och professionella inköpare. Ber man dem ange ett pris för en vara eller tjänst i kronor och ören får man oftast många varierande svar och ännu fler ”vet ej”.

Däremot tycks det vara lättare för köpare att ange en relativ prisnivå, dvs om ett visst varumärke i förhållande till andra varumärken på samma marknad ligger över eller under i pris.