Brand Relevance

Vi rekommenderar att låta konsumenters värdering av varumärkets olika egenskaper viktas mot deras prioritering av respektive egenskap. Genom denna modell får en enkel indexering av varumärkets över- respektive underleveranser. Det hjälper dig att fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt, till rätt målgrupp.