Marknadsundersökningar

Stöd din magkänsla, agera mer självsäkert!

Marknadsundersökningar kan ta många former men det gemensamma på Brand Clinic är att vi tillsammans tar reda på de mest kritiska affärsfrågorna. Vi tillsammans formar den undersökning som bäst svarar på de uppkomna affärsfrågorna. Vi skräddarsyr undersökningar för dina behov.

Brand Clinic har tillgång till alla typer av undersökningsmetodiker och tillsammans i vår koncern är vi speciellt duktiga på ad-hoc marknadsundersökningar, varumärkesfrågor, produkt- och smaktester och datainsamling.