Brand Clinic på 1 minut - Brand Clinic

Brand Clinic på 1 minut

Vilka är vi?

Brand Clinic är en oberoende varumärkeskonsult med drygt 20 års erfarenhet. Vi är specialiserade på att definiera och vidareutveckla varumärken inom i stort sett alla typer av verksamheter. Vi arbetar både nationellt och internationellt.

Vilka är våra utgångspunkter?

Varumärket är inte vår egen bild utan marknadens, köparnas. Allt varumärkesarbete måste därför ta sin utgångspunkt i verkligheten. Det är först när vi känner till omvärldens bild som vi kan påverka och förbättra den.

Hur arbetar vi?

Vår arbetsmodell består som regel av tre steg. I första steget gör vi en nulägesanalys där vi fastställer nuvarande status för ditt varumärke. Vilka styrkor och svagheter har det? Hur väl stämmer det med kundernas förväntningar? I andra steget genomför vi en workshop med din ledningsgrupp, där vi tillsammans analyserar hur det nuvarande varumärket ska utvecklas till det ideala. Vad bör förstärkas? Vad bör tilläggas? I tredje steget sammanställer vi resultatet av detta arbete i ett förslag till varumärkesplattform.

Vilken nytta kan du ha av oss?

Med vår analysmodell Brand Audit® får du både ett kvantitativt och kvalitativt mått på ditt nuvarande varumärkeskapital. Hur starkt är ditt varumärke? Vad består det av? Hur skiljer det sig från konkurrenterna? Varför har dina kunder valt just dig? Du får också ett styrdokument i det fortsatta varumärkesarbetet som hjälper dig att förvalta varumärkeskapitalet på bästa sätt. Vill du ha ett bra instrument för att utvärdera och målsätta varumärkesarbetet kan du använda vårt index som en KPI.

Från energi till energy bar Brand KPI