Vår affärsidé - Brand Clinic

Allt fokus på ditt varumärke

Brand Clinic är ett konsultföretag som är helt specialiserat på att hjälpa företag, organisationer och destinationer att definiera och utveckla sina varumärken.

Vi producerar ingen design, reklam eller annan kommunikation. Vår roll är istället att hjälpa dig få rätt strategisk inriktning på all din kommunikation, oavsett vilka media eller kanaler du använder och oavsett vilka kommunikationsbyråer du anlitar. För att garantera fullständig neutralitet i vårt arbete har vi inga ägarmässiga kopplingar eller samarbeten,
när det gäller marknadskommunikation.

Om vi valt en uttalad specialisering när det gäller våra tjänster, så har vi inte sett någon anledning att begränsa oss när det gäller typ av uppdragsgivare. Tvärtom tycker vi att erfarenheter från vitt skilda branscher och verksamheter stimulerar vår egen utveckling och förmåga att lösa nya problem.

Vi arbetar med både produkter och tjänster på såväl konsument- som producentmarknaden. Vi arbetar också med offentlig sektor, intresseorganisationer, kultur och platser, t ex kommuner och regioner. Våra uppdrag kan vara nationella eller internationella och de kan likaväl handla om att delta i utvecklingen av ett helt nytt varumärke som att vitalisera och utveckla ett befintligt.

Läs mer under Våra tjänster.