Vår historia - Brand Clinic

20 års erfarenhet

Verksamheten i Brand Clinic går tillbaka ända till 1991 då Bengt Håkansson startade en strategiavdelning inom den svenska delen av reklambyråkedjan Bates Worldwide.

Bakgrunden var uppdragsgivarnas krav på bättre reklameffekt där man efterfrågade långsiktiga, verklighetsbaserade varumärkes- och kommunikationsplattformar. En milstolpe under de första åren var det arbete som gjordes för den internationella lanseringen av varumärket Nicorette, som senare uppmärksammats i två olika doktorsavhandlingar.*

Under senare delen av 1990-talet växte verksamheten långt utanför byråns kundkrets och utnyttjades alltmer som en självständig varumärkeskonsult. En bidragande orsak var diversifieringen av media, där den traditionella reklambyrån inte längre kunde hävda sitt gamla monopol på varumärkesfrågan. Allt fler insåg nu att varumärket var "medieneutralt" och därför förtjänade ett helt eget fokus. För att utnyttja denna marknadspotential profilerades nu strategiverksamheten inom Bates under eget namn.

Nästa logiska steg togs 2004 då Brand Clinic lämnade Bates och blev en helt fristående konsultverksamhet. Verksamheten leds idag av bolagets VD Ulrik von Szokolay tillsammans med grundaren Bengt Håkansson.

* Urde, Mats (1997) Märkesorientering och märkeskompetens. Lund Studies in Economics and Management 34. Lund University Press
Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Lund Studies in Economics and Management 38. Lund University Press