Publicerat - Brand Clinic

Publicerat

Bengt Håkansson är författare till två egna böcker och har medverkat i ytterligare några.
Han har också skrivit en rad artiklar och krönikor i olika branschtidskrifter.

Det missförstådda varumärket

I den här boken kan du läsa mer om hur vi tänker och arbetar i Brand Clinic. Gott om både goda och dåliga exempel ur varumärkeshistorien.
LILJEDAHL & CO FÖRLAG. ISBN 91-973607-7-5

Profilera din skola

Boken ger teoretisk bakgrund och praktisk vägledning till dig som vill bygga ett starkt varumärke i skolans värld.
GLEERUPS UTBILDNING. ISBN 978-91-40-66092-3

Kommunen som varumärke

Agnetha Spjuth intervjuar informationschefer och varumärkesexperter om hur kommuner kan och bör arbeta för att stärka sitt varumärke och skapa tillväxt.
KOMMUNLITTERATUR. ISBN 91-7251-053-6