Våra tjänster - Brand Clinic

Våra tjänster

Våra uppdrag handlar oftast om att delta i utvecklingen eller revideringen av en varumärkesplattform och ofta även en kommunikationsplattform. Men vi bistår också i specifika, mer avgränsade varumärkesfrågor.

Vanligast är att vi mäter ett varumärke för att fastställa index eller i samband med ett förvärv. Hur stort är det upparbetade varumärkeskapitalet? Hur väl passar varumärket in i den egna affärsstrategin?

I andra fall kan det handla om en varumärkesutvidgning. Hur väl passar den nya produkten eller tjänsten in under varumärket? Har varumärket relevans och trovärdighet inom det nya produkt- eller tjänsteområdet?

Vanliga uppdrag är också utveckling av nya varumärkesnamn, där vi ansvarar för namnbrief och därefter samarbetar med semantiker under namnprocessen. Vi gör också motsvarande uppdrag när det gäller designutveckling, där vi skriver designbriefen och fungerar som strategiskt stöd under processen.

Ytterligare ett område är utveckling av starka, långsiktiga reklamkoncept, där vi bistår vår uppdragsgivare i samarbetet med reklambyrån. Vår roll här är att se till att den kreativa utvecklingen har rätt strategisk inriktning. Se implementering.

Vare sig det gäller namn, design eller koncept har vi bra modeller för för- och eftertester. Vi genomför också många kampanjmätningar, där vi inte bara mäter enheterna utan även vilken effekt kampanjen haft på varumärket.

Inga geografiska begränsningar

Merparten av våra uppdrag har utförts inom Europa, men vi har idag resurser att genomföra varumärkesmätningar och andra undersökningar i praktiskt taget alla industrialiserade länder.