Implementering - Brand Clinic

Från strategi till handling

En framgångsrik extern implementering förutsätter en väl genomförd intern implementering. Har medarbetarna inte tagit till sig varumärket, lär ingen annan göra det heller. Vi kan erbjuda allt från grundläggande utbildning till helt anpassade seminarier för olika befattningshavare.

När det gäller att ta arbetet vidare kan vi även bistå med ett par konkreta och mycket användbara verktyg.

Brand plan

Som ett första steg kan vi assistera brand manager eller varumärkesansvarig i att ta fram en brand plan som helt enkelt är en operativ utvecklingsplan för varumärket. Vilka mål har vi när det gäller penetration? Bredare eller djupare? Vad ska stärkas när det gäller position? Hur blir varumärket mer relevant?

Ambitionsnivån måste naturligtvis styras av försäljningsmålen. Vill vi påverka köparnas beteende (= få dem att köpa) så måste vi först påverka deras uppfattningar. Det handlar alltså om att översätta försäljningsmål till kommunikationsmål. Följande frågor ska besvaras:

Genom att på detta sätt koppla samman försäljnings- och kommunikationsmål kan du få realism i bådadera. Och genom att koppla målen till konkreta åtgärder eliminerar du illusionen att saker och ting händer av sig självt eller bara för att man vill att de ska hända. Offensiva försäljningsmål kräver naturligtvis lika offensiva aktiviteter.

Kreativ plattform

Steget från strategi till konkreta kommunikationsenheter och aktiviteter är inte alltid problemfritt. Det handlar inte bara om att säkra att budskapet blir det rätta utan också om att dramatisera det på ett sådant sätt att målgruppen faktiskt tar det till sig.

En bra kreativ plattform ska därför vara entydig när det gäller vad som ska uppnås, samtidigt som den inte ska ge begränsningar i hur det ska uppnås. Det kärnbudskap som ska överföras till målgruppen ska alltså vara klart och koncist definierat, medan budskapets utformning eller "paketering" ska lämnas öppen. Målet är att den kreativa utvecklingen ska resultera i ett antal olika koncept, som kan utvärderas eller testas mot varandra innan man gör det slutliga valet av kreativ lösning. Kort sagt: vilket koncept gör jobbet bäst?

Den kreativa plattformen tar inte ställning till konkreta åtgärder utan fokuserar på kommunikationens innehåll – oavsett media/kanal och oavsett budgetens storlek. Den gäller alltså oavsett om det handlar om en personlig presentation eller en stor mediekampanj.