Varumärkesplattform - Brand Clinic

Vad är kärnan i ditt varumärke?

Allt framgångsrikt byggande kräver någon form av ritning eller plan, så även varumärkesbyggande. Därför finns det varumärkesplattformar, i en mängd olika varianter. Vissa är så krångliga och verklighetsfrånvända att de mest liknar avancerade kretskort. Andra är så vaga och förenklade att de knappast ger någon vägledning alls…

Begreppet "kärnvärde" slog igenom i slutet av 1990-talet och i de flesta företag har man åtminstone någon gång satt sig ner och formulerat sina egna värdeord. Kärnvärden kan vara nog så viktiga i den interna kulturen, däremot är de alldeles för allmänna och oprecisa för att definiera erbjudandet mot marknaden. En bra varumärkesplattform ska fungera som styrdokument för både produktutveckling och kommunikation och då duger det inte med två, tre allmänt hållna värdeord.

Brand Wheel®

Vi arbetar med modellen Brand Wheel, varumärkeshjulet. Inte för att den är snyggare än andra, utan för att den utgår från hur själva byggplatsen, dvs den mänskliga hjärnan fungerar.

VÅRA HJÄRNOR SÖKER INTE SANNING UTAN FÖRDEL
Det innebär att relevans blir ett nyckelord: det handlar inte om vad vi vill säga, utan om vad köparen vill höra. Därför är varumärkeshjulets perspektiv köparens. Det formuleras till och med som köparens beskrivning, vilket är ett effektivt filter mot floskler och "corporate bullshit".

VÅRA HJÄRNOR FATTAR SNABBA BESLUT
Har vi inte lyckats fånga intresset inom ett par sekunder så får vi sällan chansen att berätta mer utan sållas bort. Det innebär att fokus blir det andra nyckelordet. Alla starka varumärken är byggda kring en central idé, ett grundläggande löfte. Därför har modellen ett bull’s-eye, eller en brand essence.

VÅRA HJÄRNOR SKILJER INTE PÅ HÅRT OCH MJUKT
ByggplatsenDen eviga frågan om man ska kommunicera funktionella egenskaper eller emotionella är därför feltänkt. För hjärnan är båda lika viktiga och lika sanna och de måste vara i harmoni med varandra. Starka varumärken appellerar därför till båda hjärnhalvorna. Det tredje nyckelordet är därför sammanhang.

Ett riktmärke för både kommunikation och utveckling

Brand Wheel® sammanfattar varumärket i alla dess dimensioner: vad det är, vad det gör, hur det känns och vem det är. Innersta kärnan, brand essence, är vad kunden i grund och botten köper – de yttre ringarna är det som bygger kärnan och gör den trovärdig. Ändringar eller försummelser i yttersta ringen får därför konsekvenser på alla nivåer. Allt hänger samman.

Med Brand Wheel® får du ett styrinstrument i både dagligt och långsiktigt beslutsfattande. Det som harmonierar med varumärkeshjulet stärker varumärket. Det som står i konflikt försvagar det. Konstigare än så är det inte.Brand Wheel<sup>®</sup>

Utgå alltid från verkligheten!

För att ett Brand Wheel® ska fungera som strategisk kompass måste det vara grundat på verkligheten. Genom vår Brand Audit® kan vi fastställa ditt existerande varumärkeshjul och utifrån det rekommendera hur det ideala bör se ut.