Varumärkesundersökningar

Allt fokus på ditt, varumärke!

Brand Clinic är ett insiktsföretag som har sitt arv i varumärkesundersökningar, vi stödjer företag och organisationer med att utveckla sina varumärken. 

Vi producerar ingen design, reklam eller annan kommunikation. Vår roll är i stället att stödja dig med rätt strategisk inriktning, oavsett vilken mediekanal du väljer att använda. Vi har ingen koppling till kommunikationsbyråer utan arbetar helt frikopplat och neutralt med ditt varumärke.

Vi arbetar både med produkter och tjänster på såväl konsument som producentmarknaden. Vi arbetar också med offentlig sektor, intresseorganisationer, kultur och destinationer. Våra uppdrag kan vara nationella eller internationella och de kan handla om nya varumärken eller att vitalisera och utveckla befintliga varumärken.

Allt fokus på ditt varumärke!