Varumärkesundersökningar

Allt fokus på ditt, varumärke!

Brand Clinic AB är ett insiktsföretag som är experter på varumärkesundersökningar, vi stödjer företag och organisationer genom att förstå ditt varumärke bättre.

Vi utför varumärkesundersökningar med både produkter och tjänster på såväl konsument som producentmarknaden. Vi arbetar också med offentlig sektor, intresseorganisationer, kultur och destinationer. Våra varumärkesuppdrag kan vara nationella eller internationella och de kan handla om nya varumärken eller att vitalisera och utveckla befintliga varumärken.

Vår analysmodell Brand Audit® är speciellt utvecklad för att ge dig rätt beslutsunderlag, både i strategiska vägval och i det löpande varumärkesarbetet. Modellen har under 20 år successivt utvecklats och förfinats.

Notera att Brand Audit® även omfattar konkurrentvarumärken, vilket innebär att du får lika djup inblick i deras varumärken som i dit eget.

Brand Audit® omfattar följande områden:
Styrka – mäter kännedom och attraktionskraft
Lojalitet – visar vilken kundandel ditt varumärke har
Position – visar vem eller vilka som är de primära konkurrenterna
Relevans – mäter förmågan att möta köparnas krav och önskemål
Engagemang – visar om köparnas intresse omfattar mer än själva produkten
Personlighet – visar hur köparna upplever sin relation med ditt varumärke