Brand Loyalty

Rank of Mind® mäter köparnas uppfattningar, i avsnittet om lojalitet mäter vi hur köparna faktiskt beter sig. Hur många har köpt varumärket? Hur många brukar köpa det? Hur stor andel av de totala inköpen i kategorin står varumärket för?